Вест

ББФФМ Академија, Семинар на Проф. Жозе Монтеиро

Во организација на ББФФМ, во соработка со IFBB Academy, денес е организиран успешен семинар наменет за до едукација на Сертифицираните инструктори на ББФФМ. Од предавачот, Проф. Жозе Монтеиро од Португалија, учесниците имаа што да научат и со сигурност да го надградат своето знаење. Целта на националната федерација и академијата.е.создавање на инструктори кои и во иднина ќе имаат можност да го надградат.и збогатат своето знаење.