Вест

Прес на директорот на АМС-COVID19-Мерки

Прес-конференција по повод донесените мерки од Владата на РСМ и Агенција за млади и спорт во областа на спортот!

🔴 14.500 денари плата за месеците април и мај за спортистите и спортските работници.

🔴 14.500 денари за сите клубови кои имаат регистрирано минимум 40 млади спортисти до 18 години во индивидуалните спортови, односно минимум 80 млади спортисти до 18 години во екипните спортови.

🔴 Финансиски средства за реализација на Националниот спортски систем на сите Национални спортски федерации до крајот на 2020 година.

🔴 Финансирање на програмите на индивидуалните врвни спортисти од олимписките спортови.

🔴 Предлог за 50% намалување на цените на услугите на спортските објекти во надлежност на институциите.

🔴 Ослободување од плаќање годишна членарина или котизација, што клубовите имаат обврска да ја платат до крајот на 2020