Вест

Конгрес на IFBB 2019

Во рамките на Светското Бодибилдинг првенство се одржува и редовниот годишен Конгрес на светската бодибилдинг и фитнес федерација, IFBB. Македонија на Конгресот ја преставува Претседателот на националната бодибилдинг и фитнес федерација, ББФФМ, Бобан Ѓороски. На Конгресот присуствуваат 92 држави.